Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Zagroba

 

Działalność

     

Specjalizacja

Obsługa podmiotów gosp.

Obsługa osób fizycznych

Kontakt

Strona główna

 

 

 

Kancelaria zajmuje się zarówno obsługą podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu i czasu pracy. Zawierane są umowę o stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych w oparciu jedynie o wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem poświęconych godzin pracy oraz tylko uwzględniając system godzinowy.

Koszty umówionego zastępstwa procesowego składają się z należności za przygotowanie i złożenie pozwu/wniosku/ skargi itp. bądź odpowiedzi na pozew lub wniosek/ sprzeciw/zarzuty itp. , stawiennictwa na rozprawie różnicowane w zależności od siedziby Sądu, ewentualnych kosztów dojazdu. Dalsze należności są ustalane w zależności od specyfiki sprawy z możliwością dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny jej wynik.

         Uzgodnione stawki dla przedsiębiorców nie uwzględniają podatku od towarów i usług, dla osób fizycznych – są kwotami brutto.

         Kancelaria nie stosuje pactum de quota litis (tzw. prowadzenia sprawy za procent), tzn. zasady, że jedyne wynagrodzenie stanowić ma udział w zysku w przypadku wygrania sprawy. Kancelaria dopuszcza jednak zastosowanie premii za sukces, tzn, zapłaty, poza uzgodnionym honorarium, dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia.

 

Aleksandra Zagroba | Działalność | Współpracownicy | Podmioty współpracujące | Kontakt | Strona główna

Ostatnia aktualizacja strony 06-04-2017 19:22:45