Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Zagroba

 

Obsługa podmiotów gospodarczych

     

Działalność

Kontakt

Strona główna

 

 

Największe doświadczenie Kancelaria posiada świadcząc pomoc prawną dla pomiotów związanych z transportem i spedycją ( firmy kurierskie i przewozowe ), nieruchomościami ( deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzający nieruchomościami, przedsiębiorstwa budowlane i architektoniczne ), loteriami  i akcjami promocyjnymi ( agencje reklamowe, producenci dóbr szybkozbywalnych ) a poza tym prowadzi bieżącą, kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych od ich powstania do likwidacji tj:

- sporządzenie umów spółek prawa cywilnego i handlowego,

- przygotowanie innych dokumentów związanych z powstanie podmiotu

- postępowanie rejestrowe,

- uzyskanie w imieniu przedsiębiorcy zaświadczenia z Głównego Urzędu Statystycznego ( Regon ) oraz numeru NIP jak również złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym umowy spółki,

- przygotowywanie, negocjowanie i opiniowaniem umów związanych z działalnością gospodarczą podmiotu,

- zajmowaniem się sprawami kadrowymi – umowy o pracę, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności oraz przygotowywanie innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wypowiedzenia zmieniające,  rozwiązania umów, świadectwa pracy

- przedsądowa windykacja należności;

- reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przed sądem cywilnym ( w tym gospodarczym, pracy oraz ubezpieczeń ) oraz administracyjnym;

- zastępowanie podmiotu w kontaktach z organami podatkowymi, koncesyjnymi itp.;

- doradztwo w porozumieniu z przedsiębiorcą z zakresie kwestii finansowo – księgowych;

- konsultacje w zakresie warunków formalnych i konsekwencji prawnych zakupu środków trwałych oraz nieruchomości a także kompleksowa obsługa takich transakcji;

- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do kontrahentów bądź ubezpieczycieli;

- przekształcanie spółek prawa handlowego;

- kwestie związane z udziałem w przetargach ( analiza specyfikacji oraz warunków zamówienia, zapytania oraz protesty, postępowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych i sądem powszechnym );

- postępowanie mające na celu ustanie bytu prawnego podmiotu gospodarczego;

- przygotowanie pod względem formalnoprawnym przedsiębiorcy do otwarcia postępowania naprawczego bądź zgłoszenia wniosku o upadłość.

 

Aleksandra Zagroba | Działalność | Współpracownicy | Podmioty współpracujące | Kontakt | Strona główna

Ostatnia aktualizacja strony 05-12-2016 21:47:03