Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Zagroba

 

Obsługa osób fizycznych

     

Działalność

Kontakt

Strona główna

 

 

 

Celem Kancelarii jest również pomoc osobom fizycznym nie prowadzącym działalność gospodarczą w kwestiach życia codziennego, w których fachowa porada prawna jest nieodzowna a czasem wręcz konieczna. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętą problematyką nieruchomości oraz kwestiami dotyczącymi dóbr osobistych. Poza tym przedmiotem zainteresowania Kancelarii są:

- sprawy dotyczące dziedziczeniem ( przygotowywanie projektów testamentów a także zapisów, sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku oraz dział spadku – sądowe jak i przeprowadzone przez samych zainteresowanych, poszukiwanie spadkobierców );

- stosunki między małżonkami ( sporządzenie projektów intercyzy, dział majątku między małżonkami również na drodze polubownej podczas trwania związku małżeńskiego w tym rozliczenie nakładów, postępowania o rozwód );

- kwestie dotyczące nabywania oraz wykonywania władztwa nad ruchomościami ( zakup towarów, odszkodowania za szkody w mieniu );

- kontakty z organami rządowymi, samorządowymi i podatkowymi;

- sprawy konsumenckie ( uznawanie wzorców umów za niedozwolone a następnie dochodzenie zwrotu należności z tytułu wadliwej umowy, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji );

- uzyskiwanie odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody na osobie;

- windykacja należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta ( nienależyte świadczenie usług, nieotrzymanie towaru );

- odzyskiwanie pożyczek i dochodzenie zwrotu nakładów.

 

Aleksandra Zagroba | Działalność | Współpracownicy | Podmioty współpracujące | Kontakt | Strona główna

Ostatnia aktualizacja strony 05-12-2016 21:49:20